O firmie

Firma NOX - Czym się zajmujemy?

Czym się zajmujemy?

Karolina Starula


– właściciel, sprzedawca, menager ze stażem pracy w firmach telekomunikacyjnych, buduje systemy zarządzania oraz motywowania zespołów.


Firma NOX


Zarządza systemami motywacyjnymi – dobiera optymalne rozwiązania dla wyników jakościowych i finansowych firmy, optymalizuje koszty zarządzania oraz motywowania, stopniowo pozwala rozwijać się poprzez wyznaczanie jasnych i korzystnych dla wykonawcy i zleceniodawcy celów.

Tworzy systemy motywacyjne opierające się o formułę Konkursów, które to pozwalają korzystnie dla obydwu stron motywować zespoły, a także optymalizować koszty firmy poprzez korzystne rozwiązania rozliczeń na podstawie faktur.

Prowadzenie szkoleń, przygotowanie procesów wdrożenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych sprzedawców telecomów, dzięki działaniom takim jak testy, szkolenia, coaching.

Jak działa system motywacyjny NOX?

1

Umowa

Po podpisaniu umowy o współpracę Pracownicy firmy otrzymują karty przedpłacone z indywidualnymi nr pin.

2

Zestawienie obrotów

Raz w miesiącu, na zlecenie zamawiającego, otrzymuje on zestawienie obrotów na kartach, które może przekazać Pracownikom.

3

Cele konkursowe

Dzięki współpracy z NOX ustalane są cele konkursowe, a także przygotowany regulamin Konkursowy będący ”kijem i marchewką dla uczestników”.

4

Regulamin konkursowy

Pracownicy na wskazane adresy e-mail otrzymują cele konkursowe, a także regulamin zgodny z ustaleniami z Zamawiającym. Regulamin konkursowy może zawierać wiele elementów wymagających wzmocnienia w motywowaniu.

5

Rozliczenie finansowe

Po rozliczeniu finansowym i przesłaniu wyników firma NOX wystawia FV, a następnie po otrzymaniu przelewów przekazuje należne kwoty na karty przedpłacone.

Dlaczego konkurs NOX?

Korzyści wynikające z Konkursu NOX

  • Rozliczanie kwoty konkursowej fakturą VAT
  • Zwiększenie budżetu motywacyjnego o 28% w stosunku do wypłaty premii „przy podstawie”
  • Umieszczenie w regulaminie zapisów ułatwiających egzekwowanie wewnętrznych ustaleń oraz celów Firmy
  • Motywowanie dotychczas nieefektywnych elementów, takich np. jak praca z szansami sprzedażowymi
  • Nagradzanie najlepszych i elastyczne dobieranie celów w zależności od zasobów finansowych firmy